1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Poskytovatelem fyzických produktů (doplňků stravy, případně cvičebních pomůcek) na webech www.vyzvajezivot.cz a www.vyzva21dni.cz se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost GORILLA Fitness, s.r.o., se sídlem Bořivojova 1152/53 Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 29131910, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201866, zastoupená Ing. Tomášem Jehličkou, jednatelem společnosti, tel. (+420) 607 008 908.

9. Garance vrácení peněz a Reklamace

Za své produkty ručí společnost Výzva 21 dní, s.r.o. zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

Elektronické produkty a služby (řeší Výzva 21dní, s.r.o. - podpora (zavináč) vyzvajezivot.cz)
Při objednání online kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne objednání včetně. Odstoupení je možno provést pouze elektronickou formou na e-mailu: info (zavináč) vyzvajezivot.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu) a čísla účtu, kam chce kupující poukázat finanční prostředky.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, který bude obsahovat přiložený daňový doklad.

Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít nadále právo daný online kurz využívat.

V případě, že Kupujícímu byly, ještě před podáním odstoupení od smlouvy, vyexpedovány fyzické produkty jako bonusy k hlavnímu předmětu kupní smlouvy, nenáleží Poskytovateli povinnost vracet plnou cenu hlavního předmetu koupě, nýbrž tato cena může být ponížena o plnou hodnotu těchto bonusů, včetně nákladů na poštovné. V takovém případě bude vždy dopředu uvedeno, o jakou částku se vrácená částka poníží.

Živé akce (řeší Výzva 21dní, s.r.o. - podpora (zavináč) vyzvajezivot.cz)
V případě živých akcí, pokud se Kupující nechce živé akce zúčastnit, musí Poskytovatele (Výzva 21dní, s.r.o.) o této skutečnosti informovat minimálně 7 dní před datem konání živé akce. Pokud je nahlášení neúčasti Kupujícího v termínu kratším než 7 dní od konání živé akce, nenáleží Poskytovali povinnost cenu vstupného vracet z důvodu nákladů spojených s prodejem lístku. Uživatel má možnost svůj lístek přeprodat či darovat osobě blízké. 

Bonusy (řeší Výzva 21dní, s.r.o. - podpora (zavináč) vyzvajezivot.cz)
Ode dne přerušení nebo zrušení členství v klubu Výzva je život pozbývá člen klubu či kurzů nároku na nasbírané a nevybrané odměny, body, bonusy, konzultace, knihy, tréninky, videa, podklady a jakékoli odměny, které nasbíral během svého členství či svého působení v klubu či kurzu. Nárok jakéhokoli klienta v této situaci nelze nárokovat zpětně.

Fyzické produkty, doplňky stravy (řeší GORILA Fitness, s.r.o. - info (zavináč) gorilla-fitness-eshop.cz)
Zákazník má povinnost zkontrolovat zásilku při převzetí. V případě, že je zásilka z části či úplně poškozena dopravou, doporučujeme zásilku nepřebírat a sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky.

Záruční podmínky zboží jsou stanoveny příslušnými výrobci. V případě výskytu vady v rámci záruční lhůty je nutno reklamovat zboží bez zbytečného odkladu. Součástí reklamace musí být kopie dokladu o nákupu zboží a vyplněný reklamační protokol.

Kde získat reklamční protokol?
Kliknutím pravým tlačítkem na níže uvedený odkaz - následně Uložit jako a potvrdit.
Stáhnout reklamační protokol

Reklamované zboží zasílejte na adresu:
GORILLA fitness, s.r.o.
Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady