Obchodní podmínky

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím / Uživatelem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Zákazník, fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím a Poskytovatelem elektronických produktů a služeb se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost Výzva 21 dní, s.r.o., se sídlem Bořivojova 1192/93, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ: 04013115, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240704, zastoupená Ing. Janou Jehličkovou, jednatelkou společnosti, tel. (+420) 733 619 145.

Zmíněná společnost Výzva 21 dní, s.r.o. je výhradním distributorem elektronických produktů, živých akcí a dalších služeb dostupných na webech www.vyzvajezivot.cz, www.vyzva21dni.czwww.vyzvapropokrocile.czwww.jidelnickovavyzva.czwww.vyzvadoplavek.czwww.detoxvyzva.czwww.menimezivoty.cz (dále jen webové stránky) a dále je provozovatelem všech zmíněných webů.

2. Informace o předmětu koupě

Předmětem smlouvy je právo Uživatele na přístup k tréninkovým video lekcím, které jsou přístupné ze serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele, které jsou nabízené na webových stránkách Poskytovatele.

Tento obsah je dostupný buď formou členství (pravidelný měsíční členský poplatek), online kurzu (jednorázová platba s přístupem k obsahu na určenou dobu), ebooku (jednorázová platba s možností obsah stáhnout) nebo webináře (jednorázová platba s přístupem k obsahu na určenou dobu).

O jaký typ obsahu se jedná, že vždy uvedeno a přesně specifikováno v elektronickém objednávkovém formuláři na webové stránce Poskytovatele.

  • Ukázková videa slouží jako úvod k online kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Poskytovatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

Předmětem smlouvy mohou být také živá setkání, akce či bootcampy, které jsou volně k zakoupení na webových stránkách Poskytovatele (dále jen "živé akce").

Předmětem smlouvy mohou být dále fyzické produkty, cvičební vybavení či doplňky výživy, které jsou volně k zakoupení na webových stránkách Poskytovatele (dále jen "fyzické produkty").

3. Rozsah služby

Uhrazením ceny produktu získává Uživatel právo na přístup k objednanému produktu Poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen uhradit cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

Uživatel má právo na přístup k objednanému produktu nebo fyzicky přijít na živé setkání.

Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 11. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele.

5. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi tykajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele.

Kupující objednává předmět koupě, který je vždy uveden a přesně specifikován na prodejní stránce produktu a v elektronickém objednávkovém formuláři na webové stránce Poskytovatele. Objednávka vzniká vyplněním a odeslání elektronického formuláře.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě, včetně všech bonusů a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad

V přihlašovacím formuláři na webové stránce Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné.

Daňový doklad bude Kupujícímu vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňovy doklad slouží jako doklad o zakoupení a Kupujícímu je zasílán automaticky elektronickou formou po úhradě kupní ceny.

7. Způsob a forma platby

Způsob platby
Platební metody jsou realizovány aplikací FAPI společnosti FAPI Business s.r.o., prostřednictvím platební brány GoPay společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. S údaji o platebních kartách společnost GoPay s.r.o. nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru)

Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

Formy platby
Platbu je možné provést buď jednorázově nebo formou opakujícího se členského poplatku, tzn. pomocí automatické platby kartou (tzv. reccuring payments), jedná-li se o produkt "Členství v Klubu Výzva je život"

- Opakovaná platba - 1 měsíc
V případě, že předmětem koupě je "Mentoring klub Placen za svou existenci" s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 20,000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 
- Opakovaná platba - 6 měsíců
V případě, že předmětem koupě je "Mentoring klub Placen za svou existenci" s pravidelným devadesátidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 20,000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 90 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

- Opakovaná platba - 12 měsíců
V případě, že předmětem koupě je "Mentoring klub Placen za svou existenci" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 2690 Kč ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

-  7 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou
V případě, že předmětem koupě je "Mentoring klub Placen za svou existenci" ve 30 denní trial verzi, pokud uživatel své členství během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 3000 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.
·       Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.
·       Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby
Členství v Mentoring klubu Placen za svou existenci může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@placenzaexistenci.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Bonusy
Všechny bonusy, na které má Kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a Kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

8. Opakované platby

Opakovaná platba - 30 dní
V případě, že předmětem koupě je "Mentoring klub Výzva je život" s pravidelným 30denním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 299 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

Opakovaná platba - 90 dní
V případě, že předmětem koupě je "Mentoring klub Výzva je život" s pravidelným 90denním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 299 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 90 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

Opakovaná platba - roční
V případě, že předmětem koupě je "Mentoring klub Výzva je život" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 299 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

30 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou
V případě, že předmětem koupě je "Mentoring klub Výzva je život" ve 30denní trial verzi, pokud uživatel své členství během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 299 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty Kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná platba - 30denní / 90denní nebo roční - s aktivačním poplatekm při prvním vstupu do klubu
V případě, že předmětem koupě je "Mentoring klub Výzva je život" s aktivačním poplatkem, nahrazuje tento aktivační poplatek platbu (výše aktivačního poplatku je vždy uvedena při objednávce členství) za přístup do klubu po prvních 30 dnů. Pokud uživatel své členství během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 299 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty Kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

9. Garance vrácení peněz a Reklamace

Za své produkty ručí společnost Výzva 21 dní, s.r.o. zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

Elektronické produkty a služby
Při objednání online kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne objednání včetně. Odstoupení je možno provést pouze elektronickou formou na e-mailu: info (zavináč) vyzvajezivot.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu) a čísla účtu, kam chce kupující poukázat finanční prostředky.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, který bude obsahovat přiložený daňový doklad.

Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít nadále právo daný online kurz využívat.

V případě, že Kupujícímu byly, ještě před podáním odstoupení od smlouvy, vyexpedovány fyzické produkty jako bonusy k hlavnímu předmětu kupní smlouvy, nenáleží Poskytovateli povinnost vracet plnou cenu hlavního předmetu koupě, nýbrž tato cena může být ponížena o plnou hodnotu těchto bonusů, včetně nákladů na poštovné. V takovém případě bude vždy dopředu uvedeno, o jakou částku se vrácená částka poníží.

Živé akce
V případě živých akcí, pokud se Kupující nechce živé akce zúčastnit, musí Poskytovatele (Výzva 21dní, s.r.o.) o této skutečnosti informovat minimálně 7 dní před datem konání živé akce. Pokud je nahlášení neúčasti Kupujícího v termínu kratším než 7 dní od konání živé akce, nenáleží Poskytovali povinnost cenu vstupného vracet z důvodu nákladů spojených s prodejem lístku. Uživatel má možnost svůj lístek přeprodat či darovat osobě blízké. 

Bonusy
Ode dne přerušení nebo zrušení členství v klubu Výzva je život pozbývá člen klubu či kurzů nároku na nasbírané a nevybrané odměny, body, bonusy, konzultace, knihy, tréninky, videa, podklady a jakékoli odměny, které nasbíral během svého členství či svého působení v klubu či kurzu. Nárok jakéhokoli klienta v této situaci nelze nárokovat zpětně.

10. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému online produktu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky kurzovného od Uživatele na svůj účet. Materiály kurzu budou zveřejňovány postupně.

Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím emailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí emailovou zprávou.

Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění veškerých technických problémů na jeho straně. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

11. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

Online kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu.

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa online kurzu umístěna.

Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online produktům. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

V případě prokázaného porušení tohoto článku 11 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé takové porušení.

Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení online produktů. V případě nedodrření této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení.

12. Závěrečná ustanovení

Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu přeměna postavy a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Přístup k přeměně postavy je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.